De Vlamingen hebben in 2008 bijna 10 procent meer uitgegeven aan biologische producten. Ze kochten vooral meer biologisch vlees, brood en zuivel. Consumenten staan vooral positief tegenover biologische gemaksproducten. Deze maken 'biologisch' gewoner, hipper en toegankelijker.

Het marktaandeel van biologische producten blijft overigens nog eerder beperkt, nog geen 2 procent van alle verkochte voedingsmiddelen is biologisch. Toch geeft de groei van de laatste jaren aan dat bio wel degelijk een eigen plaatsje verdient in de supermarkt.

De biologische sector profiteert vooral van de toegenomen zorg om de klimaatsverandering. Nochtans is de biologische consument geen wereldverbeteraar, hij is geen fervente milieuactivist, maar eerder lichtgroen van kleur. Wie nu biologische voedingsmiddelen koopt, doet dat vooral om de betere smaak en gegarandeerde gezonde teeltwijze.